ข้อควรระวังในการใช้รถเข็นเด็ก

1. ศึกษาคู่มือการใช้รถเข็นเด็กให้ละเอียด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันไม่คาดคิด
2. ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ในรถเข็นเด็กคนเดียว และไม่ควรให้เด็กนั่งรถเข็นเด็กนานเกินกว่า 6 ชั่วโมง
3. หากจะจอดรถเข็นเด็กไว้ ควรล็อคล้อทุกครั้ง เพื่อป้องกันการไหลของรถเข็น
4. ไม่ควรพกวัตถุอันตรายไว้ในรถเข็นเด็ก เช่น มีด กรรไกร หรือวัตถุไวไฟ ห้ามนำมาไว้ในรถเข็นเด็กเด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตรายต่อลูกน้อยได้
5. ไม่ควรใช้รถเข็นเด็กบรรทุกของที่มีน้ำหนักเกินจากน้ำหนักที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานรถเข็นเด็ก