ประเภทรถเข็นเด็ก

แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้ค่ะ

1. รถเข็นแบบตะกร้า (stroller travel systems) เหมาะกับเด็กทารกแรกเกิด เนื่องจากเป็นได้ทั้ง car seat และสามารถนำมาวางเป็นรถเข็นได้ สามารถปรับเอนนอนได้ถึง 170 องศา ทำให้เด็กสามารถนอนหลับในรถเข็นได้เลย และเหมาะกับเด็กทารกที่คอและหลังยังไม่แข็งมากนัก

2. รถเข็นแบบน้ำหนักเบา (lightweight strollers) เป็นรถเข็นเด็กขนาดกลาง มักจะปรับเบาะให้เอนราบได้ถึงประมาณ 140-170 องศา โดยหากเป็นรุ่นที่สามารถปรับเอนราบได้ 140 องศา จะเหมาะกับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป แต่หากปรับเอนราบได้ถึง 170 องศา จะเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิ
ดเป็นต้นไป เพราะสามารถให้เด็กสามารถนอนหลับในรถเข็นได้เลย และเหมาะกับเด็กทารกที่คอและหลังยังไม่แข็งมากนัก

3. รถเข็นแบบก้านร่ม (umbrella strollers) รถ เข็นประเภทนี้จะมีด้ามจับเหมือนก้าน ร่มค่ะ ข้อดี คือ เบาและพกพาสะดวก แต่มีข้อเสียคือ รับน้ำหนักได้ไม่มาก และไม่สามารถปรับนอนได้ จึงเหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปค่ะ

4. รถเข็นแบบปรับตามการใช้งานได้หลากหลาย โดยจะมีแผ่นรองไว้วางตะกร้าเด็กหรือพอจะให้เด็กโตนั่งได้

5. รถเข็นเด็กที่ออกแบบมาสำหรับพ่อแม่เวลาไปวิ่ง (jogging strollers) เป็นรถเข็นสำหรับคุณพ่อคุณแม่นักกีฬา ซึ่งรถเข็นประเภทนี้จะสามารถเข็นไปวิ่งไปได้

6. รถเข็นเด็กสำหรับครอบครัวที่มีลูกมากกว่า 1 คน และอายุไล่เลี่ยกัน เป็นรถเข็นที่มีที่นั่งสำหรับเด็กตั้งแต่ 2 คน หรือ 3 คน เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกแฝดหรือมีลูกอายุไล่เลี่ยกัน