วิธีการติดตั้งคาร์ซีท

1. เมื่อนำเด็กทารกเกิดใหม่มานั่งคาร์ซีท ควรปรับมุมการนั่งของเด็กให้ได้ 45 องศา ซึ่งคาร์ซีทบางรุ่นก็มีขีดแสดง

องศาให้ดูง่ายขึ้นค่ะ แต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปหากระดาษสี่

เหลี่ยมจัตุรัสมาใบหนึ่ง แล้วพับครึ่งตามมุมนะคะ มุมนั่น

แหละค่ะ คือ มุม 45 องศาที่เราจะใช้เป็นตัวเปรียบ

เทียบ ด้วยการเอาด้านที่ยาวที่สุดของสามเหลี่ยมไปลอง

ทาบกับแนวพนักพิงหลังของคาร์ซีท ถ้าเราทาบทำมุมถูก

ต้อง และแน่นหนาดีพอ ด้านสั้นของสามเหลี่ยมจะต้องทำมุมขนานกับ

พื้นโลกค่ะ และนั่งหมายถึงเราติดตั้งคาร์ซีททำมุม 45 องศาได้ตามต้องการแล้ว

 

 

2. เมื่อติดตั้งคาร์ซีทลงบนเบาะของรถ จะต้องตั้งไว้ใกล้กับจุดที่เข็มขัดนิรภัยของรถผ่านลอดลงมาที่

ตัวคาร์ซีท แล้วใช้เข็มขัดนิรภัยล็อคคาร์ซีทให้แน่นๆ ถ้าคาร์ซีทนั้นติดตั้งอย่างถูกต้อง คุณพ่อคุณ

แม่จะขยับมันไปทางซ้าย ทางขวา หรือข้างหน้าได้ไม่เกิน 1 นิ้วค่ะ ถ้าขยับคาร์ซีทได้มากกว่านี้

แสดงว่าติดตั้งไม่แน่นพอนะคะ

 

3. สายรัดจะต้องไม่สามารถดึงขึ้นมาเป็นจีบๆ ได้ มันจะต้องตึงราบไปกับลูกค่ะ ถ้ายังดึงสายรัดขึ้นมาได้ แปลว่ายังรัดไม่แน่นพอ

 

4. เด็กทารกที่อายุยังไม่ถึง 1 ขวบ และน้ำหนักตัวยังไม่ถึง 9 ก.ก. ยังไม่ควรให้นั่งคาร์ซีทแบบหัน

ไปด้านหน้ารถนะคะ เพราะกระดูกสันหลังของเด็กวัยนี้ยังไม่สมบูรณ์ เมื่อเกิดการเบรคแรงๆ หรือเกิดอุบัติเหตุ
ศรีษะของเด็กจะถูกแรงเหวี่ยงของตัวรถ กระชากไปข้างหน้า ทำให้เสียชีวิต หรือ เป็นอัมพาตได้